Recycling

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. se sídlem: Československého exilu 2062/8, 143 00  Praha 4.

Seznam sběrných míst a jejich provozní doba včetně telefonních čísel je uveden na webových stránkách http://www.asekol.cz nebo na stránkách MŽP - Registr míst zpětného odběru.